تمرین شیشه خوری!!!

به برکت نزدیک شدن به پایان مرخصی ناراحت دارم کم کم کسرا رو به شیشه شیر البته با شیر خودم عادت میدم. هر روز یا دو روز یک بار یک وعده شیر رو با شیشه بهش میدم ولی زیاد همکاری نمی کنه و فقط با لثه هاش با سر شیشه بازی میکنه.آخ تا این که دو روز پیش نمی دونم اتفاقی یا عمدی شیشه رو با دستش گرفت و چند دقیقه هم نگه داشت و کلی خوشحالم کرد.


البته باز هم بیشتر بازی و شیطنت چشمک

... و آواز خوندن

و دالی بازی با بابا وسط شیر خوردن قلب

اینجا هم مامان فریده دارن در نبود من به وروجکم شیر میدن بغل 

نفس مامان خیلی دلم می خواست تموم این دو سال تو بغل خودم شیر بخوری و با چشمای نازت نگام کنی قلب ... ولی چاره ای نیست...افسوس

/ 2 نظر / 102 بازدید
مادر(رادین و راستین)

وروجک نه ... ملوسک و عسلک ماشالله .... یه گوله نمکه ... خدا حفظش کنه آزاده جون کاملا درکت می کنم ... من هم شاغلم و نشد یک روز سر کار بدم و دلم با خودم باشه ... تمام مدت فکرم پیش پسرا بود و احساس خوبی هم نداشتم. برات دعا می کنم ............