رولت کسرا :)

و یک شب که تو بیخواب شده بودی و بازیت گرفته بود ما پیچوندیم و چلوندیمت خوشمزه 

اولش این شکلی شدی: مژه

 و وقتی دیدی ما داریم می خندیم:

 گوللله نمکم بغل عاشق لبخند شیطونتم قلبقلبقلب

/ 1 نظر / 79 بازدید