عکس هایی که دوست دارم ♥

 عزیز دل مامان، این عکسات خیلی نازن و من دوسشون دارم 

(توی همین چند روز گرفته شده)

 

اینجا من پخ میکردم و تو میخندیدی ماچ

فکر میکنم آخرین روزهای استفاده از کریر باشه چون به زودی عشقم بدون کمک میشینه مژهبغل

باز از اون خوابای خوشگل موشگل که دل مامانو می بری بغلقلب

اینم که دیگه آخرشه با اون تعجبت  

خیلی عاشقتم وروجکم...اصلاً نمیشه گفت چقدر... لبخندقلب

/ 4 نظر / 83 بازدید
هستی

اوف ایننینیه کیه میچه بخولمچ

ماری

[قلب] دوست دارم کسری کوچولو

ماری

[ماچ]عاشقتم کسری خوشگلم